Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZMĚNA TERMÍNU

ZMĚNA TERMÍNU!!!

S přihlášenými v původním termínu počítáme!

RVP ZV - změna termínu

Přihlašovací formulář