HELP pro rodiče

Milí rodiče,
v tomto materiálu naleznete psychologické a specializované služby, které pomáhají dětem v jejich specifických potížích (poruchy chování, závislostní chování, sebepoškozování aj.). Dostupné jsou pro studenty a žáky z území obce s rozšířenou působností Kyjov. Tento přehled je určen k volné distribuci všem, kteří jej mohou při své práci potřebovat a také rodičům, kteří hledají pomoc.
Doufám, že zde naleznete potřebné informace. Máte-li podněty k tomuto přehledu, potřebu jeho aktualizace či jiné dotazy, můžete nás kontaktovat na tuto adresu: map@kyjovske-slovacko.com

Jak se v přehledu orientovat?
Materiál je rozdělený do částí, kde jsou popsány nežádoucí jevy. Pod nimi naleznete pracoviště, kam se můžete obrátit o pomoc.
Výchovný poradce ve Vaší škole Vám může být nápomocen při hledání vhodného zařízení či služby s přihlédnutím k životní situaci a potřebě dítěte.