HELP pro učitele

Milí učitelé,

v sekci HELP naleznete informace, kde hledat pomoc pro žáky a jejich rodiny. V základním materiálu naleznete psychologické a specializované služby, které pomáhají dětem v jejich specifických potížích (poruchy chování, závislostní chování, sebepoškozování aj.), které jsou dostupné pro žáky na území Kyjovska.

Některé informace jsou určené spíše Vám, učitelů, případně výchovným poradcům, jiné materiály jsou zacílené na rodiče nebo žáky. Vycházíme z předpokladu, že nejlepší pomocí je spolupráce školy – žáka – rodiny a případně dalších služeb. Vy býváte první, kdo má možnost rozpoznat projevy rizikového chování, nebo se Vám přímo svěří dítě, a proto můžete být i první, kdo dokáže nabídnout pomocnou ruku a nasměrovat rodinu na specializované pracoviště. Prevence a včasné rozpoznání rizikových projevů jsou nejúčinnější pomocí.  

V sekci HELP dále naleznete různé materiály, které můžete využít v rámci výuky. Jiné materiály jsou spíše informativního rázu, například plakáty krizových linek, ty mohou být vyvěšeny na nástěnkách. Také jsou zde odkazy na různé služby, které mohou být nápomocné i Vám v situacích, se kterými se každodenně nesetkáváte.

Pokud máte podněty k doplnění či jiné dotazy, kontaktujete nás: map@kyjovske-slovacko.com

Soubory ke stažení