1. stupeň základní školy

Facebook - Vzdělávání v pohybuFacebooková skupina

Motto:

,,Hledáš-li bez zájmu, najdeš méně než slepý. Hledáš-li se zájmem, najdeš víc, než jsi čekal.“

Vážení přátelé, kolegové.

Léta strávená před školními lavicemi, na různých školeních, konferencích a hospitačních návštěvách předních škol přinesla velké množství her, nápadů, metod a postupů, o které bychom se s Vámi chtěli podělit. Snad Vás tato rubrika bude inspirovat k dalším nápadům, jak motivovat žáky, jak navodit ve třídě tu správnou atmosféru a dosáhnout toho, aby výuka byla pestrá, hravá, zajímavá, aby vyučování děti i Vás bavilo a nebylo nudou.

Doba se změnila. Už nestačí znát nazpaměť všechny řeky světa, podrobná data světořádu nebo periodickou soustavu. Klíčem k porozumění budoucímu světu jsou schopnosti učit se, být tvůrčí, otevřený, umět spolupracovat s ostatními či uvažovat v souvislostech.

Abychom dětem na cestě za poznáním byli dobrými průvodci, musíme umět vzdělávání nahlížet z různých úhlů.

,,Ničemu se nesmíme učit pro školu, ale pro život“. J. A. Komenský