Kam po ZŠ

Kariérové poradenství je vlastně pracovní nebo profesní poradenství nebo taky volba povolání. Hodí se v jakékoliv životní etapě, kdy člověk řeší svou profesi – její volbu nebo její změnu, dobrovolnou či nucenou.

Potřeba kariérového poradenství roste s tím, jak se mění trh práce a jeho nároky. A podle všeho se trh práce bude měnit rychleji, než si nyní umíme představit.

V praxi pomáhám klientovi, žákovi, studentovi či dospělému, hledat spokojenost v pracovním životě neboli hledat odpovědi na otázky:

Co mě baví?

V čem jsem dobrý/á?

Co mě uživí?

Co trh práce potřebuje?

Kariérové vzdělávání probíhá ve škole i doma. Všude tam, kde …

 1. učí, jak přemýšlet o sobě.
 2. zdůrazňuje, že je třeba se věnovat seberozvoji.
 3. vede k zodpovědnosti za svůj život.
 4. učí, že rozhodnutí o životě je na každém z nás. Nikdo jiný, než my sami nemůže vědět, co je pro nás nejlepší.
 5. získávají zkušenosti s tím, že když něco chceme, tak něco musíme (pro to udělat).

Jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti s volbou střední školy a profese?

 1. Hledejte s dětmi to, co jde dětem snadno a dobře (ve škole i ve volnočasových aktivitách)

Pozn: Zájmové a mimoškolní vzdělávání je ideální prostředí pro mapování kompetencí dítěte. Kompetence (silné stránky) mají totiž tu vlastnost, že jsou přenositelné z volnočasových aktivit. Čemu dítě věnuje svůj volný čas, to ho opravu baví a může být, že ho něco takového bude jednou (zčásti nebo úplně) živit.

 1. Pomáhejte dětem pojmenovat jejich silné stránky.
 2. Pomáhejte jim v tom, aby si uvědomili, v čem je jejich jedinečnost (v čem vynikají oproti jiným vrstevníkům).
 3. Pomáhejte dětem pochopit, jaké jsou jejich motivy/hodnoty (co chtějí a co nechtějí a proč).
 4. Podporujte je v získávání zkušeností ze světa práce (brigády, projekty, dobrovolnictví).
 5. Bavte se s nimi na téma práce (vaše současná práce a cesta k ní).
 6. Zajímejte se o jejich plány a sny o budoucím životě.
 7. Informujte děti o možnostech kariérového poradenství pro ně.

A jak navázat komunikaci s dětmi na toto téma, když ta jejich puberta je fakt těžká.

Rodiče, nebojte se svého dítěte zeptat …

CO?                     Co tě na tom (fotbale) baví? Co tě na tom (dějepise) zajímá? Co tě na tom láká?

Co chceš od své budoucí práce/školy? Co tam nesmí chybět? Co tam nesmí být?

PROČ?                Proč toto ano? Proč toto ne?

JAK?                    Jak to zjistit? Jak podat přihlášku? Jak se připravit na zkoušky?

Jak si najít brigádu? Jak se připravit na pohovor?

Tip pro komunikaci s dítětem na téma volba střední školy/profese:
KarTy pro volbu střední školy
Je to nástroj pro uspořádání myšlenek při volbě SŠ. KarTY pomáhají skládat vlastní pohled žáka + kamarádů + rodičů. KarTY jsou setem samolepek, které se lepí na „hrací“ plochu. Na „hrací ploše“ se pak finálně poskládají všechny důležité myšlenky.
Informace a objednání zde:
https://www.careerdesigner.cz/eshop-cz-produkty-fyzicke

Co při rozhodování o střední školy a oboru ještě vstupuje do hry?

 1. naše dítě na obor s maturitou nebo raději bez maturity?
 2. je úspěšnost školy u maturit?
 3. uplatnitelnost obor nabízí?
 4. si všímat na Dnech otevřených dveří?

Kde hledat podporu?

Ve škole se můžete obrátit na kariérového či výchovného poradce, školního psychologa, třídního učitele či učitele předmětu, který Vaše dítě baví.

Případně vyhledejte poradenství mimo školu. Kariérové poradenství nabízí pedagogicko-psychologické poradny a další organizace např. JCMM Brno.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Potřebné aktuální informace pro jednotlivé kroky od podání přihlášky k přijetí na střední školu najdeš/najdete zde: www.vyberskoly.cz (Praktické informace)

(Autorka textu Mgr. Petra Šnepfenbergová, kariérová poradkyně a lektorka kariérového vzdělávání)

Poselství na závěr: Kateřina Málková, kariérová poradkyně

 1. V patnácti není důležité se snažit vybírat povolání na celý život. Prostředí, ve kterém žijeme, se velmi dynamicky mění, možná proto ani my, dospělí, nejsme schopni předpovědět, kde budeme za 10 let. Při výběru oboru ovšem je důležité si uvědomovat, že střední škola je důležitým krokem mezi dětstvím a dospělostí, proto bude skvělé, když zvolený obor pomůže rozvíjet potenciál a silné stránky každého dospívajícího, a samotná střední škola se stane prostředím, kde teenager bude zažívat více úspěchu a vidět smysl v tom, co studuje.

Další tipy naleznete zde: https://vzdelavanivsem.cz/karierove-poradenstvi