Kde hledat pomoc

Systém včasné detekce ohrožených dětí na  ZŠ

Mapa spolupráce škol - obrázek

Mapa spolupráce - ke stažení 

Kdo může pomoci: výchovný poradce, školní metodik prevence, pedagog, školní psycholog, speciální psycholog, speciální pedagog, školní sociální pracovník

Středisko výchovné péče Hodonín

PPP – pedagogicko-psychologická poradna Hodonín

 • výukové, prospěchové potíže, poruchy učení
 • výchovné potíže
 • různé formy postižení
 • rodinné nebo osobní problémy
 • logopedické potíže
 • profesní poradenství
 • zprostředkování kontaktu na další odborníky - psychiatr, klinický psycholog, neurolog, SVP atd.

Pracoviště Kyjov
Nádražní 1333/34, 697 01 Kyjov
tel.: 518 615 082
email: kyjov@ppphodonin.cz
web: www.ppphodonin.cz

Pracoviště Hodonín
Adresa: Jilemnického 2, 695 03 Hodonín
tel.: 518 606 411
email: ppp.tapticova@seznam.cz
web: www.ppphodonin.cz

Pracoviště Veselí nad Moravou
Adresa: Kollárova 1660
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 324 112; 518 326 177
email: mrkva@ppphodonin.cz
web: www.ppphodonin.cz

OSPOD Kyjov

 • dítě týrané
 • zneužívané
 • vážně zanedbávané
 • páchající trestnou činnost
 • dítě, na kterém je páchána trestná činnost

Dítě není ohroženo

 • OSPOD poskytne rodičům a/nebo dítěti základní poradenství
 • OSPOD zprostředkuje odborné služby pro rodinu (včetně např. úzké spolupráce se školou, apod.)

Dítě je ohroženo

 • OSPOD provede podrobné vyhodnocení a sestaví IPOD
 • OSPOD zahájí výkon SPOD a založí spis
 • OSPOD je oprávněn využívat v zájmu dítěte všech nástrojů SPOD

Masarykovo náměstí 30/1, Kyjov
+420 518 697 485
http://www.mestokyjov.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/os-1249
Leták ke stažení
Spolupráce OSPOD a škola

Další aktéři, na které je možné se obrátit

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Služby jsou poskytovány bezplatně.
Agentura pro občany
Adresa: Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov
Tel: 518 324 557, 739 084 42
Email: egentura@oskrok.cz
web: http://www.agentura-krok.cz/sluzby-pro-rodiny/

SAS - Centrum sociálních služeb - leták ke stažení

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjov
Adresa: Tř. Palackého Kyjov, 697 01 Kyjov
Tel: 777 472 817, 777 754 460     
Email: sasrd@css-kyjov.cz, rodinysdetmikyjov@seznam.cz
Web: http://www.css-kyjov.cz/

SAS Anička, Charita Veselí nad Moravou
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 323 199, 776 689 488
Email: sas@veselinm.charita.cz
www.veselinm.charita.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub Bárka
Adresa: sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov
Tel: 777 128 849, 518 323 794
Email: barka@kyjov.cz,
Web: https://klubbarka.estranky.cz/, https://www.kyjov.charita.cz/sluzby/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-madez-klub-barka/

Pediatři
Seznam pediatrů Kyjovsko - ke stažení 

Policie
Policie ČR
Policie ČR tel: 158
Oddělení tisku a prevence okr. Hodonín: por. Bc. Petr Zámečník, Velkomoravská 16, 695 29  Hodonín
tel.:974 633 207mobil:724 862 133
e-mail: petr.zamecnik@pcr.cz
Práva a povinnosti policie - ke stažení 

Obvodní oddělení Kyjov
Spádová oblast: Archlebov, Bohuslavice, Boršov, Bukovany, Čeložnice, Dambořice, Dražůvky, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Moravany, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Nětčice, Ostrovánky, Silničná, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Šardice, Uhřice, Věteřov, Vlkoš, Vřesovice, Zdravá Voda, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice
Obvodní oddělení Kyjov: Boršovská 2077/1a, 697 11 Kyjov
tel.:974 633 500
e-mail: ho.oop.kyjov.sekret@pcr.cz
vedoucí: npor. Bc. Zbyněk Švábík

Obvodní oddělení Strážnice
Spádová oblast: Domanín, Bzenec, Moravský Písek, Syrovín, Těmice, Uhřice, Vacenovice, Vracov, Žeravice, Strážnice, Tvarožná Lhota, Kněždub, Petrov, Sudoměřice, Radějov
Obvodní oddělení Strážnice: Nám.17.listopadu 1542, 696 62 Strážnice
tel.:974 633 540
e-mail: ho.oop.straznice.sekret@pcr.cz
vedoucí: npor. Bc. Karel Zálešák

Obvodní oddělení Dubňany
Spádová oblast: Hovorany, Milotice, Vacenovice, Čejč, Čejkovice, Dubňany, Karlín, Mutěnice, Ratíškovice, Terezín

Obvodní oddělení Dubňany: U zdravotního střediska 1541, 696 03 Dubňany
tel.:974 633 580
e-mail: ho.oop.dubnany.sekret@pcr.cz
vedoucí: npor. Bc. Vojtěch Salajka

Městská police Kyjov
Tel: 156, 518 697 461
Městská policie Kyjov: Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov
Email: mp@mukyjov.cz 

Městská police Vracov
Tel: 156, 725 112 526
nám. Míru 202, 696 42 Vracov (zadní část budovy radnice)
Email: mp@mestovracov.cz 

Poradna pro rodinu
Občanská a rodinná poradna – Agentura pro občany
Adresa: Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov
Tel: 518 324 557, 739 084 422
Email: egentura@oskrok.cz
Web: http://www.agentura-krok.cz/obcanska-rodinna-poradna/

Občanská poradna Charita
Adresa: třída Palackého 194, 697 01 Kyjov
Tel: 518 323 767, 724 353 902, 774 409 348
e-mail: denisa.smehlikova@kyjov.charita.cz, helena.valcikova@kyjov.charita.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín – Dětský průvodce světem rozvodu
Adresa: Štefánikova 15, 695 01 Hodonín
Tel: 774 650 133
E-mail: info@cprhodonin.cz
Web: www.cprhodonin.cz

Krizové centrum
Krizové linky – linka bezpečí tel 116 111
SOS První pomoc v krizi, Centrum Educante, z.s.
čtvrtek 13-17, pátek 8-12
Adresa: Svatoborská 28/2, 697 01, Kyjov
Tel: 777 405 728
Email: SOSpsycholog@zkyjova.cz
Web: http://psycholog.zkyjova.cz/

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Krizové centrum pro děti a dospívající, Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna
Adresa:Hapalova 1642/4, 621 00 BRNO
Tel: 549 272 850
Email: css.sspd@volny.cz
Web: https://www.krizovecentrum.cz/
Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace JMK
Adresa: ul. Mládeže 1020/10, 669 02 ZNOJMO
Tel: 515 225 151
Email: detske.centrum@znojmo.cz
Web: http://www.kruhznojmo.cz/uvod/o-nas

Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace města Brna
Adresa: Vejrostova 1361/8, 635 00 BRNO
Tel: 543 210 409- 11
Email: info@chovanek.cz
Web: https://www.chovanek.cz/

Adiktologické služby
K – centrum Charita Kyjov
Adresa: Palackého 194, Kyjov, 697 01
Tel: 518 611589,777 805 002, 776 316 515
Email: k.centrum@kyjov.charita.cz
Web: www.kyjov.charita.cz
www.kackokyjov.webgarden.cz

Terapeutická komunita a program následné péče Krok Kyjov, z.ú.
Adresa: třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov
Tel: 518 616 801, 732 137 357
E-mail: oskrok@oskrok.cz
Web: www.oskrok.cz

Speciálně-pedagogické centrum Kyjov
Adresa: Husova 574, 697 01 Kyjov
Tel: 518 612 803, 601 394 311
e-mail: spc.kyjov@tiscali.cz
web: https://www.skolazahumnykyjov.cz/specialne-pedagogicke-centrum2/

Duševní nemoc u dětí a dospívajících 
Reforma psychiatrické péče - krajská konzultantka Jihomoravský kraj
Mgr. Pavla Kovářová
pavla.kovarova@mzcr.cz
602 215 375
http://www.psychiatrickarehabilitace.cz/obj/files/1/sys_media_242.pdf

Inkluze v praxi - pro podporu společného vzdělávání
http://www.inkluzevpraxi.cz/

Obědy do škol - ke stažení 

Zdroj pomoci - kompletní materiál ke stažení 

SPONDEA - krizová mobilní služba pro školy