Řídící výbor

Řídící výbor – členové

Zástupce JMK – Petr Koiš
Zástupce KAP – Dáša Zouharová
Zástupce realizátora projektu – Hana Horňáková
Zástupce realizátora projektu – Anna Čarková
Zástupce zřizovatele – Leoš Filípek
Zástupce zřizovatele – Ilona Slaninová
Zástupce za ředitele – Zbyněk Mašek
Zástupce za učitele – Kateřina Gergelová
Zástupce za školní družiny – Eva Stone
Zástupce za rodiče MAP I. - Libor Žižlavský
Zástupce za neformálního a zájmového vzdělávání – David Hegedϋs
Psycholog – Monika Gasnárková
Zástupce školy zřizující školní klub – Jitka Brhlová
Zástupce ZUŠ – Jiří Petrů
Zástupce obcí nezřizující školu – Pavel Planeta
Národní institut pro další vzdělávání – Olga Chalupová
Zástupce za rodiče MAP II. - Jana Jelínková