Základní škola a Mateřská škola Moravany, okres Hodonín, příspěvková organizace

Typ školy
Obec
Moravany
Ředitel
Mgr. Jiří Zlámal
Adresa
Moravany 72, 696 50 Moravany
Telefon
721937552

Jsme malá venkovská škola malotřídního typu. Pět ročníků je rozděleno do dvou tříd. Součástí školy je i mateřská škola, školní družina a jídelna. Spojení mladších a starších dětí spolu s klidným a přátelským prostředím tak vytváří přívětivou rodinnou atmosféru. Školu navštěvují nejen děti z Moravan a Hýsel, ale i děti z Kyjova a okolí - díky dobré autobusové dostupnosti. Zřizovatel školu plně podporuje a kromě jiného přispívá prvňáčkům 1000 Kč na aktovku.

Škola se zaměřuje na environmentální výchovu a plně využívá výhod krásného přírodního prostředí v okolí. Děti se během roku účastní řady akcí zaměřených na poznávání, ochranu a obnovu přírody např. Den Země, výsadba stromků, péče o školní pozemek, vycházky k zásypům, výlety na významná historická místa v okolí. Hodiny prvouky a přírodovědy probíhají z velké části venku.

Práce na školním pozemku

Cílem vzdělávacího programu naší školy je naučit děti nejen potřebné vědomosti, ale i samostatnost a zodpovědnost za své jednání. Díky menšímu počtu žáků ve třídě mohou učitelé uplatnit individuální přístup ke každému žáku. Děti si pomáhají navzájem a učí se tak spolupráci. Škola umožňuje vzdělávání také žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními včetně žáků nadaných.

Díky multifunkčně vybaveným učebnám výuku můžeme zpestřit digitálními výukovými programy. Využíváme prvky moderních výukových metod ve spojení s klasickou výukou, kde klademe důraz na logiku a rozvoj myšlení a „selský rozum“. Vedeme děti k pohybu, účastníme se pravidelných turnajů ve vybíjené, florbalu, fotbalu a atletice spolu se spřízněnými malotřídkami v okolí.

Fotbalový turnaj

Děti o přestávkách v průběhu celého školního roku využívají školní dvůr k pohybovým aktivitám a odpočinku. Škola nabízí tyto kroužky: hra na zobcovou flétnu, zpěv, pro předškolní děti „předškoláček“ a ve spolupráci se Sokolem Moravany kroužek sportovní všestrannosti.

Jsme malý, vzájemně provázaný kolektiv s bohatými zkušenostmi. Součástí kolektivu je vystudovaná speciální pedagožka se specializací na etopedii a psychopedii.

Moštování - foto

Naší hlavní filosofii je, aby škola byla místem, kde každý najde své uplatnění bez ohledu na věk, talent a schopnosti. Důraz klademe na společenství, které společně žije, tvoří a je otevřené okolnímu světu.

Hodnoty, na kterých stojí naše škola:

 • Týmový duch
 • Učení jako osobní rozvoj
 • Překonání sebe sama
 • Samostatnost a zodpovědnost
 • Aktivní pomoc ostatním
 • Osobní příklad
 • Empatie a úcta k druhým
 • Poctivost a opravdovost
 • Praktičnost
 • Smysluplnost a přesah
 • Souznění s přírodou

Zvířátkový den - foto