Třídní učitel

Nabídka aktivit, nejen pro práci s žákovským parlamentem - lze skvěle využít do třídnických hodin, hodin českého jazyka, občanské výchovy...
https://cedu.cz/hry?fbclid=IwAR3OyIJxyNQs-hGi_jeOyZqFo5YTcmrfjERfeeOReUfotWi2UFHFKLk2bdw

Třída v pohodě – nápadník aktivit pro třídní učitele
Výborný pomocník pro práci třídního učitele! Kromě teorie v publikaci najdete konkrétní hry na podporu různých oblastí – aby se žáci lépe poznali, uměli řešit spory, naučili se respektu, měli důvěru k sobě navzájem aj.
Třída v pohodě - ke stažení

Dejte mi pevný bod a pohnu i českým školstvím - inspirativní web
https://dejtemipevnybod.cz/

BEZRÁKOSKY - metodické karty pro učitele
Pedagogická fakulta MU zaznamenala u studentů nedostatečnou připravenost na řešení kázeňských problémů a konfliktů ve třídách. Ukázalo se, že by studentům prospěla praktická pomůcka. Vznikl proto studentský tým (Ladislav Nagy a Barbora Bišková), který dostal za úkol vyhledat v zahraniční literatuře co nejvíce efektivních nástrojů.
Info + stažení zdarma - 

https://www.ped.muni.cz/pedagogika/didakticke-pomucka-karty-bezrakosky/
https://www.ped.muni.cz/pedagogika/wp-content/uploads/2021/01/Metodologie-tvorby-karet_na-web.pdf
https://www.archspace.cz/karty-bezrakosky-1

EMPATI KARTY
Příběhové karty pro rozvoj všímavosti  a porozumění - 
https://www.empatikarty.cz/

Kostka EMOCE 
https://www.empatikarty.cz/kostka-hry
https://www.empatikarty.cz/novinka/s-detmi-o-emocich-zakladni-emoce
https://www.empatikarty.cz/storage/app/media/podklady/empatikostka_homeprint_final.pdf

Rodinná komunikační hra 
https://www.empatikarty.cz/storage/app/media/podklady/empati_karticky_hra_DIY.pdf

Emoční pexeso
https://www.empatikarty.cz/koupit/eq-pexeso

Jak si s dětmi hrát, aby je to bavilo? Manuál pro nespočet příležitostí, stačí si vybrat:-)
https://svobodnahra.cz/ - kniha
https://svobodnahra.cz/praxe/#hry

 

 

Soubory ke stažení