Zřizovatel

Vítejte na našich stránkách Vzdělávání v pohybu.

Stránky jsou určeny všem, kteří mají co do činění s mateřskou či základní školou, zejména však pedagogům.

Pokud nám chcete něco sdělit nebo se zapojit do spolupráce s MAP vzdělávání v pohybu, kontaktujte nás: map@kyjovske-slovacko.com.

Obec jako zřizovatel

Zřizovatel kontroluje:

 • finanční situaci – provádí finanční kontrolu, která je zakotvena v zákonu č. 552/91Sb. o státní kontrole 1
 • hodnotí školu – dle paragrafu 12 odst.5 školského zákona 1
 • vystupuje v roli nadřízeného orgánu – dle paragrafu 347 odst. 2 ZP 1

Povinnosti:

Obec má jako zřizovatel školského zařízení povinnosti, které musí plnit. Řadí se mezi ně: 2

 • vytvoření podmínek pro předškolní a základní vzdělávání
 • v obci, kde je zřízen výbor pro národnostní menšiny, zajišťuje vzdělávání v jazyce národnostní menšiny
 • zajišťuje stravování dětí a žáků
 • stanovuje školské obvody MŠ i ZŠ
 • předává školám seznam dětí k zápisům
 • platí provoz a koná péči o majetek
 • zřizuje školskou radu v ZŠ

Práva:

Obec jako zřizovatel školského zařízení disponuje především následujícími právy:

 • udělovat výjimky a Udělovat výjimky ze stanoveného počtu a doplácet chybějící prostředky v

případě výjimky na nižší počet (povinnost)

 • Být přítomen při výkonu inspekční činnosti ČŠI
 • Uplatňovat své zájmy – v ZŠ prostřednictvím ŠR – v MŠ prostřednictvím ředitele
 • Zřizovat komisi pro výchovu a vzdělávání (školskou)
 • Dávat škole příspěvek na neinvestiční náklady (odměny zaměstnanců, pomůcky, učebnice…) jinak hrazené státem
 • Vyhlásit konkurz (může-musí) na ředitele před skončením šestiletého období

1 SEDLÁČKOVÁ, Hana. PaedDr. In: Obecní portál. Praha: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., 1997-2020. Kapitola Obec jako zřizovatel škol.

2 Školský zákon č. 561/2004Sb./2015 Sb. In: Sbírka zákonů. 2015. Ve znění pozdějších předpisů.