POSELSTVÍ MALÉHO PRINCE

POSELSTVÍ MALÉHO PRINCE

Malý princ jako lék na problémy v třídním kolektivu?

Pokud patříte mezi ty, kteří chtějí porozumět poselstvím Malého prince nebo jen chcete vám známé motivy promítnout do práce s žákem, třídou nebo nejlépe svým třídním kolektivem – pak je tento seminář stvořený přímo pro vás. Život třídy se dá totiž rozdělit na období před Malým princem a po něm. Natolik dokáže ovlivnit a proměnit každého žáka a třídu jako celek.

Využijte příležitost získat zkušenosti a konkrétní nápady a techniky, které jsem za 15 let praxe získala a vytvořila.  Seminář je určen pro učitele českého jazyka, občanské výchovy a třídní učitele. Techniky pro práci s příběhem mají přesah do osobnostní výchovy, slohu i mluvnice, dramatické výchovy, matematiky, zeměpisu, dějepisu, výtvarné a hudební výchovy, do pracovních činností. Ale můžete seminář chápat jako rozvoj sebe sama – vždyť kdo chce zapalovat, musí nejdříve sám hořet!

Ochutnávka klíčových témat:
Nerozumíme si? Už chápu…
Řešení problémů neodkládám
Blízkosti se nebojím
Překážky? Skvěle!
Zvládnu těžkosti, když chci mít přátele
Mít rád = přistoupit na bolest
Zodpovědnost za druhé
Smíření se smrtí

(Pro účast na akci vyplňte přihlašovací formulář.)

Přihlašovací formulář