Setkání výchovných poradců a metodiků prevence

Pro výchovné poradce, metodiky prevence, ředitele a další zájemce o daná témata.
Pro účast na akci vyplňte přihlašovací formulář dole. 
Zdarma.
Setkání výchovných poradců a metodiků prevence

Přihlašovací formulář