Lesní školka Petrklíč, z.s.

Typ školy
DS
Obec
Bzenec
Ředitel
Barbora Blažíčková
Adresa
Tyršova 716, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefon
737459118

PETRKLÍČ, Z.S.

Panorama

Spolek Petrklíč provozuje dětský lesní klub (lesní školku) a mateřské centrum, pořádáme také pestrou škálu akcí pro veřejnost. Naše aktivity mají společný cíl, a to sdružovat rodiny, které chtějí aktivně a venku v přírodě trávit volný čas.

Motivací pro založení lesní školky v roce 2014 byla potřeba dopřát dětem prostor pro pohyb venku a také partnerský přístup a styl komunikace.

Lesní školka 

Lesní školka nabízí celoroční výchovně vzdělávací péči o děti od 3 do 6 let. Vycházíme z cyklů přírody, Lesní školkaučíme se skrze zážitky a vlastní zkušenost všemi smysly a v malé skupině dětí, uplatňujeme respektující a laskavý přístup. Většinu času děti tráví venku za každého počasí.

Děti z lesní školky jsou zvyklé na všechny formy počasí. Ví, jak rozdělat oheň a jak se u něj chovat, umí pracovat se škrabkou na zeleninu a ostrým nožem. Znají krajinu v každém ročním období a umí si v lese hrát bez hraček. Jsou vedeny k aktivnímu řešení problémů, k uvědomění si vlastních schopností i limitů, k samostatnosti a přátelské komunikaci. 

Provoz školky je třídenní, pondělí až středa od 8 do 16 hodin. 

Mateřské centrum

Mateřské centrum probíhá každé úterý od 9:30 do 11:30 a je cíleno na rodiče a děti již od 1 roku. Vždy máme připravené tematické výtvarné, hudební a taneční aktivity, které rodiče s dětmi mohou využít. Nabízíme ale i velký prostor pro volnou hru dětí, která má podle nás velmi důležitou úlohu v jejich vývoji. 

Spolek

Jako spolek o sobě dáváme vědět na výtvarných dílnách ve Bzenci a okolních městech, pořádáme společenské akce na náměstích, koncerty, workshopy a sympozia u nás v zázemí lesní školky.

Zázemí

Od roku 2017 máme zázemí v borovém lese ve Bzenci. Na pozemku se nachází dvě vytápěné maringotky s kuchyňkou a odpočinkovou místností, a zastřešená pergola. Děti mohou ke svým hrám využít velké pískoviště, lanové průlezky s houpačkami a dřevěný bunkr.

Pojďte spolu s námi trávit čas v přírodě!