Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace

Typ školy
Obec
Bukovany
Ředitel
Mgr. Alena Cápková
Adresa
Bukovany 132, 696 31 Bukovany
Telefon
518618014
Webové stránky

Jsme malotřídní škola, jejíž žáci se vzdělávají jiným způsobem, než jaký známe z klasické školy.

Vytváříme jedinečné prostředí, které vlivem malého počtu žáků umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. Výhodou naší školy je, že ZŠ a MŠ tvoří jeden celek. Žáci si mohou navzájem pomáhat, naučí se toleranci vůči ostatním a získávají nové informace od starších spolužáků.

Co nabízíme?

 • Příspěvek na žáka první třídy ZŠ 5000,-
 • Výuka od 1. až do 5. třídy - dvoutřídka
 • Nadstandardní a osobní přístup k dětem
 • Budování pozitivních vztahů
 • Otevřenost inovacím a modernizaci
 • Nové formy a metody výuky
 • Výuka AJ od 1. třídy
 • Vysoká odbornost výuky angličtiny
 • Péče o žáky nadané i o žáky se SVP
 • Školní družina
 • Nabídka volnočasových aktivit: akvaristika, rukodělný kroužek, sportovní kroužek, náboženství
 • Pestré a chutné stravování
 • Dobrá pověst školy, bezpečné prostředí
 • Spokojenost a úspěšnost
 • Problémy dětí nám nejsou lhostejné

Vybavení školy

 • Interaktivní tabule
 • PC koutky
 • Relaxační koutek s akváriem

Rozšířená nabídka              

 • Příprava na Cambridge exams, úrověň Starters
 • Hra na flétnu v hodinách HV
 • Projekty - Ovoce do škol, Mléko do škol, Šablony II.
 • Certifikát Aktivní škola
 • Školní akce pro děti: Mikuláš, Vánoční jarmark, Noc s Andersenem, Karneval
 • Keramika ve spolupráci DDM
 • Úzká spolupráce s obcí
 • Zájem o charitativní činnost
 • Dopravní výchova a výuka plavání