Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace