Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Typ školy
Obec
Hovorany
Ředitel
Mgr. Kateřina Riedlová
Adresa
Hovorany 594, 696 12 Hovorany
Telefon
518375241
Webové stránky

Hovoranská škola

     Je na ni vidět z kteréhokoliv místa v Hovoranech – stojí totiž na kopci. A je krásná. Světle béžová barva fasády v kombinaci s červenými cihlami odkazuje k původní, Jubilejní Masarykově škole a dodává jí punc klasiky a solidnosti. Vzdálenost od silnice a zeleň, která ji obklopuje ze všech stran, poskytují žákům a učitelům potřebný klid k práci. Interiér si s exteriérem ani v nejmenším nezadá – prostorné chodby zdobí práce žáků i díla významných umělců – rodáků (V. A. Kovaniče, M. Bravence, T. Kopečka). K výuce slouží nejen prosluněné kmenové třídy vybavené interaktivními tabulemi, ale i několik odborných učeben s nejmodernější technikou, hudebna, čítárna, dvě tělocvičny, venkovní sportovní areál s umělým povrchem, dílny…

     Forma je krásná – ale obsah je důležitější. Ten tvoří lidé – a i tady se má hovoranská škola čím chlubit. Výsledky „spolupráce“ učitelů a žáků hovoří samy za sebe: četné úspěchy v mnoha soutěžích a olympiádách, výborná hodnocení při srovnávacích testech a minimální zájem o odchod žáků na víceleté gymnázium.  S velkým úspěchem i návštěvností se setkávají tradiční velké akce školy pro rodiče a ostatní veřejnost – školní akademie, dny otevřených dveří, vystoupení pěveckého sboru, výstavy i společenský ples se slavnostním předtančením. O tom, že to hovoranští dělají dobře, svědčí i to, že kromě dětí z Hovoran a spádových obcí Čejče, Terezína a Karlína dojíždějí do hovoranské školy děti z dalších „přilehlých“ obcí.

Mezi každoroční aktivity patří projektové dny  - každoročně je to Den naruby, kdy roli učitelů přebírají žáci 9. ročníku, ale byly to i dny, které jsme věnovali Mikroregionu Hovoransko, sousednímu Slovensku či Rakousku, chování v mimořádných situacích Co dělat, když ….

Mezi učením se najde čas i na řadu dalších akcí – exkurze s přírodovědným či historickým zaměřením, výlety, návštěvy divadel, přednášky a besedy preventivního charakteru o šikaně, drogách, sexualitě i trestní odpovědnosti, o ekologickém chování, besedy s významnými a zajímavými lidmi, se spisovateli, hudebníky, cestovateli, pamětníky. Žáci se těší na sportovní dny, které pořádáme společně se Základní školou v Čejkovicích.

A co dále žákům hovoranská škola nabízí?

  • Příznivé školní klima, stabilní kvalifikovaný pedagogický sbor.
  • Činnost školního poradenského pracoviště - práci speciálního pedagoga, výchovného poradce a metodika prevence.
  • Řešení problémů, pomoc školního psychologa.
  • Vstřícnou komunikaci s rodiči, zavedení online školního informačního systému iŠkola.
  • Bezbariérovou budovu.
  • Užívání metod vedoucí ke zdokonalení čtenářské, matematické, přírodovědné i finanční gramotnosti, učitelé pracují s vlastními vypracovanými pracovními sešity.
  • Tři oddělení školní družiny a širokou nabídku kroužků.
  • Možnost podílet se na zachování tradic a místních zvyků.
  • Součástí organizace je i mateřská škola, děti jsou zvyklé na naše školní prostředí a díky spolupráci učitelů ZŠ a MŠ není problém s přechodem dětí do 1. třídy.

      Naše škola stojí na kopci a je krásná. Dětem umožňuje získat kvalitní vzdělání v kultivovaném prostředí. Stojí za to ten kopec vyšlapat…