Základní škola Vacenovice, okres Hodonín

ZŠ Vacenovice foto
Typ školy
Obec
Vacenovice
Ředitel
Mgr. Liběna Lisá
Adresa
Vacenovice 41, 696 06 Vacenovice
Telefon
518376159

Základní škola Vacenovice je stále živoucím odkazem místních rodáků, kteří jí svou poctivou prací dali do vínku dlouhověkost. Dostavbou a zahájením výuky v roce 1879 umožnili započít svoji cestu za vzděláváním v rodné vsi mnoha generacím dětí. Během těchto dlouhých let prošla budova školy mnoha stavebními úpravami, aby mohla dnes splňovat požadavky na moderní, interaktivní výuku. Jejich financování zajišťoval v minulých letech náš zřizovatel Obec Vacenovice z vlastních zdrojů nebo bylo využíváno  v současnosti čerpání investičních dotací z evropských fondů. Přesto je citlivě ponechán její původní ráz. Budova se nachází na návsi vedle Obecního úřadu.

Za školními dveřmi můžete objevit nádech nostalgie při pohledu na původní dláždění školních chodeb, po kterých se kdysi jako děti proháněli předkové našich žáků a zároveň obdivovat vybavení útulných tříd s nadčasově přebudovanými učebnami v podkroví. 

Naše škola je typickou venkovskou Alma mater s historií a tradicí. Je nedílnou součástí života naší obce přímo v jejím středu. Její rodinná atmosféra a esteticky vyladěné prostory se přímo nabízí ke školnímu vzdělávacímu programu „Škola pro život- šance pro každého“. Tento program je jí šitý na míru a odlišuje ji od ostatních škol.

Vzájemná provázanost a spolupráce školy a rodiny výrazně přispívá ke školní úspěšnosti našich žáků i k prevenci sociálně patologických jevů. Třídy prvního stupně od 1. do 5. ročníku se prolínají a potkávají také v mnoha společně plánovaných projektech školy. Odpolední aktivity zajišťují dvě oddělení školní družiny s kapacitou 53 žáků.

 • Zakládáme si na blízkosti mezilidských vtahů a přátelské atmosféře.
 • Jsme školou otevřenou komunikaci a spolupráci na všech úrovních.
 • Je přirozené naučit děti systematické práci, spolupráci, návykům a dovednostem uplatnitelným v životě.
 • Podporujeme rovný přístup ke vzdělání pro všechny žáky v duchu druhé části názvu školního vzdělávacího programu – šance pro každého a tím vytvářet podmínky pro rozumnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami přímo ve třídách v kolektivu vrstevníků.
 • Využíváme inovací ve výuce s metodami činnostního, kooperativního a projektového vyučování - „Motivací ke vzájemné spolupráci“.
 • Zaměřujeme se na nadání našich žáků, nejen intelektuální, ale také hudební, pohybové, výtvarné, manuální, nabízíme pestrou škálu zájmového vzdělávání - „Každý je jedinečná osobnost, která dokáže druhé obohatit“.
 • Preferujeme jazykové znalosti a začínáme s výukou anglického jazyka ve druhé třídě - „Žijeme v EU“.
 • Vedeme žáky k využívání informačních technologií - „PC gramotnost je důležitou součástí dnešních žáků“.
 • Využíváme školní dvůr, který poskytuje zázemí pro výuku i relaxaci venku - „Na vzduchu, na vzduchu, je nám dobře ju, chu, chú!“.
 • Rozvíjíme pohybovou všestrannost žáků, využíváme moderní multifunkční sportoviště za školou - „Náš životní styl je zdravý“.
 • Tvoříme společná pravidla a učíme se je respektovat - „Chráníme své duševní, fyzické a sociální zdraví“.
 •  Podporujeme svoji obec ve společných aktivitách a projektech - „Je naším domovem.“