Kam po ZŠ

Kariérové poradenství na základní škole Ti pomáhá dojít k vědomému rozhodnutí, jakou cestou jít po základní škole – jakou si zvolit střední školu, na jakou budoucí profesi se připravovat.

Ptej se sám sebe, zamýšlej se a o svých úvahách a náhledech se pobav s druhým člověkem, který Ti může dát zpětnou vazbu (ideálně odborník jako psycholog, výchovný nebo kariérový poradce).

Můžeš postupovat v těchto 3 krocích:

A) Začni u sebe – Zajímej se o sebe – Zjišťuj o sobě
Sebepoznání je ve Tvém rozhodování zásadní.
Jedině od poctivého zmapování vlastní osobnosti vede cesta k tomu, že budeš v budoucím studijním a pracovním životě spokojený/á. Jak poznáš svou osobnost? Hledej postupně odpovědi na tyto otázky:

 1. Jaké jsou mé silné a slabé stránky?
 2. Které činnosti umím opravdu dobře? Pro co mám nadání?
 3. Čeho si na mě váží mí přátelé?
 4. V jaké situaci se nejčastěji dostávám do stresu?
 5. Jakou vlastnost bych chtěl/a rozvíjet?
 6. Co bych rád/a dělal/a v životě, aby mne to naplňovalo a dávalo mi to smysl?
 7. Jaké mám sny a plány? A co bych dělal, kdybych neměl žádné limity a omezení?
 8. Co mne baví ve škole?
 9. Co mi jde snadno, bez velkého učení, bez námahy?
 10. Z čeho mám nejhorší známky a proč?
 11. Jaké mám kroužky/volnočasové aktivity?
 12. Co nejraději dělám, když mám úplně volno a nic nemusím?
 13. Jaké činnosti mne nabíjí energií? Při kterých činnostech zapomínám na čas?
 14. Jak si představuji svůj pracovní den?
 15. Co je pro mne ve vysněné práci důležité?

B) Koukej kolem sebe – Ptej se – Hledej své místo
Uvažuj o profesích podle těchto kritérií:

 1. Kdo to je "projektový manažer"? Dosaď si libovolnou profesi, která Tě něčím zaujala.
 2. Co celý den dělá a s kým spolupracuje?
 3. Kdy pracuje?
 4. Kde pracuje?
 5. Jaké pomůcky používá?
 6. Kdo je jeho cílová skupina/zákazník?
 7. Co musí umět a zvládat (jeho znalosti, dovednosti, kompetence)?
 8. Má jeho práce nějaká rizika?
 9. Proč je jeho práce důležitá?
 10. Na jakou střední školu půjdeš, kdyby ses chtěl/a uplatnit v této profesi?

Hledej více informací
Zdroje informací o profesích:

http://www.infoabsolvent.cz/
https://www.corobim.sk/
http://nsp.cz/ 
www.karierko.cz

Zdroje informací o středních školách
http://www.atlasskolstvi.cz/
https://www.vyberskoly.cz/
http://www.jmskoly.cz/

Webové stránky středních škol

C) Nenech vše (jen) na sobě. Ptej se těch, co mají zkušenosti.
Ve škole
se můžeš obrátit na kariérového či výchovného poradce, školního psychologa, třídního učitele či učitele předmětu, který tě baví.

Případně vyhledej poradenství mimo školu. Kariérové poradenství nabízí pedagogicko-psychologické poradny a další organizace např. JCMM Brno.

Zjišťuj mezi vrstevníky, jak se rozhodovali ti, kteří už chodí na střední školu. Pro jejich na kontaktování využij i sociální sítě.

V rodině se pobav s rodiči či jinými příbuznými o jejich profesi a o tom, jak se k ní dostali. Ptej se třeba na toto:

 1. Podle čeho sis vybral/a střední školu ty? A jaká to byla?
 2. Co nebo kdo ti pomohl se rozhodovat?
 3. Kdyby ses teď rozhodoval/a znova, vybral/a by sis stejnou nebo jinou školu? Proč?
 4. Co ti ta střední škola dala pro život? Co ses tam naučil/a nejdůležitějšího?
 5. Co jsi pak dělal/a po střední škole dál (studium, práce, …)?
 6. Co děláš nyní a s čím jsi v práci spokojen/nespokojen?

A nezapomeň:
Celé je to o tobě.
Tvé potřeby jsou důležité.
Důležitá je tvá vlastní cesta – nedává smysl kopírovat druhé.
Přání jiných je jen jedna z variant.
Potřebuješ mít plán i B a C. Kdyby ti plán A (vysněná škola či obor) nevyšel.
Žij svůj život, nenechávej za sebe rozhodovat druhé.
Není to fatální rozhodnutí, změna je možná.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Potřebné aktuální informace pro jednotlivé kroky od podání přihlášky k přijetí na střední školu najdeš/najdete zde: www.vyberskoly.cz (Praktické informace)

(Autorka textu Mgr. Petra Šnepfenbergová, kariérová poradkyně a lektorka kariérového vzdělávání)

Další tipy nalezneš zde: https://vzdelavanivsem.cz/karierove-poradenstvi