Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Základní škola Šardice
Typ školy
Obec
Šardice
Ředitel
Mgr. Jitka Brhlová
Adresa
Šardice 521, 696 13 Šardice
Telefon
518624553
Webové stránky

Vize školy

Chceme být moderní školou, ve které budou žáci rádi získávat dobré základy pro život a další vzdělávání.

Chceme být otevření novým poznatkům, vzájemné podpoře a také spolupráci se všemi partnery a účastníky vzdělávání a výchovy včetně mezinárodní spolupráce.

Chceme propojovat školu s životem, vytvářet pro žáky i pedagogy inspirativní a bezpečné prostředí, společně ctít naše hodnoty a tradice.

Co nabízíme

 • výuku matematiky podle prof. Hejného v 1. - 5. třídě
 • výuku na flétnu od 1. třídy
 • víceúčelové sportovní hřiště
 • třídy s interaktivními tabulemi
 • multimediální odborné učebny
 • výuku Aj od 1. třídy
 • výuku Nj od 7. třídy
 • výuku etické výchovy od 1. třídy
 • dny otevřených dveří
 • relaxační zóny, zázemí pro výuku na školní zahradě
 • zmodernizovanou školní družinu a školní klub
 • asistentskou činnost a činnost druhého pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • aktivní činnost žákovského parlamentu
 • množství volnočasových aktivit
 • lyžařský a plavecký kurz pro žáky
 • jednodenní zájezd do Vídně pro žáky i veřejnost
 • návštěvu divadelních představení
 • výstavy a vernisáže
 • spolupráci s organizacemi a spolky
 • absolventské práce žáků 9. třídy

Aktivní projekty:

 • Edison – rozvoj jazykové gramotnosti v Aj
 • Rodilí mluvčí ve výuce angličtiny
 • Vzdělávání v naší škole Šablony II
 • Folklorní hudební výchova v 8. a 9. třídy
 • Ekoškola a Recyklohraní
 • Ovoce a zelenina do škol pro všechny žáky
 • Mléko do škol pro všechny žáky