Dobrý ředitel

"Současný svět je složitý víc než kdy jindy, není však potřebné - ba ani možné - vědět vše. Je spíše důležité rozumět trendům a vidět souvislosti."

(nakladatelství Nová beseda, edice Co je nového?)