Péče o ředitele

Podobně jako na učitele, jsou i na ředitele škol kladeny vysoké nároky a ocitají se pod společenským drobnohledem. Sleduje se kvalita výuky, vztahy a klima ve škole, osobnosti učitelů apod., za což všechno by ředitel měl nést odpovědnost. Tak jako by se ředitel měl starat o profesní a osobnostní růst svých učitelů, je na místě, aby investoval i do péče o sebe sama. Nabízí se individuální koučink či supervize, při nichž může posilovat a rozvíjet své manažerské schopnosti, nadhled a profesní jistotu. Vedle toho může prohlubovat vztahy na pracovišti formou teambuildingu, jehož program může zajistit nezávislý dodavatel.