Autoři webu a lídři ve vzdělávání

Autoři webu

Marcela Ingrová, DiS. - Koordinátor informačního a komunikačního systému, Projektový manažer implementace MAP II
Milena Macháčková - Odborný garant MŠ, vedoucí učitelka MŠ Svatobořice - Mistřín
Mgr. Jovanka Rybová - Odborný garant 1. stupně ZŠ, ředitelka ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice, externí pracovník NPI ČR, lektor DVPP
Mgr. Hana Švandelková - Odborný garant ČJ, učitelka II. stupně ZŠ TGM a MŠ Hovorany
Mgr. Roman Mikliš - Odborný garant Přírodní vědy, učitel II. stupně ZŠ Svatobořice - Misřín
Bc. Josefína Vondrušková DiS. - Analytik zdrojových informací, sociální pracovník v doprovodné organizaci pro pěstounské rodiny, průvodce v lesní školce
Veronika Bartoňová - Analytik zdrojových informací, učitelka MŠ Svatobořice - Mistřín
Mgr. Monika Gasnárková - Externí specialista, psycholog a lektor

Lídři pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Mgr. Jana Brhelová t
Mgr. Kristýna Vacenovská
Mgr. Michaela Moudrá 
Mgr. Sabina Gazdová 
Mgr. Kateřina Riedlová 
Mgr. František Horňák 
Mgr Soňa Fajtl Svobodová

Lídři pro rovné příležitosti


Mgr. Monika Gasnárková
Mgr. Andrea Chludilová 
Mgr. Lucie Raisiglová 
Mgr. Helena Gasnárková

Lídři pro financování

Mgr. Sylva Klimešová 
Mgr. Tomáš Just 
Mgr. Dušan Kovář 
Mgr. Bronislav Chovanec
Mgr. Jovanka Rybová