O projektu

MAP ORP KYJOV - VZDĚLÁVÁNÍ V POHYBU III.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011000

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je komunitně nastavený a zavedený udržitelný systém komunikace a spolupráce mezi všemi aktéry ve vzdělávání (se zvláštním zřetelem k pedagogům) tak, aby byli schopni cíleně, kvalifikovaně, efektivně a pozitivně ovlivnit kvalitu vzdělávání pro děti a žáky.

Projektem MAP ORP KYJOV - VZDĚLÁVÁNÍ V POHYBU III. měníme regionální školství na území 43 obcí kolem královského města Kyjova. Spolupracujeme se všemi základními, mateřskými a čtyřmi uměleckými školami.

Kam směřujeme
Společnými silami směřujeme ke změně k lepšímu regionálnímu školství. Záleží nám nejen na kvalitě vzdělávání našich dětí, ale i na prostředí, ve kterém se vzdělávají a možnostech jejich dalšího rozvoje.

 

logo EU OP VV - MŠMT