O projektu

MAP ORP KYJOV - VZDĚLÁVÁNÍ V POHYBU III.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023089

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Projekt navazuje na realizované projekty MAP I a MAP II. Je zaměřen na pokračování a prohloubení partnerské spolupráce zainteresovaných stran v oblasti školství a práce s dětmi. Klíčové aktivity jsou zaměřeny mimo rovinu kooperace také na systémovou, metodickou a evaluační stánku akčního plánování v území. 

Projektem MAP ORP KYJOV - VZDĚLÁVÁNÍ V POHYBU III. měníme regionální školství na území 43 obcí kolem královského města Kyjova. Spolupracujeme se všemi základními, mateřskými a čtyřmi uměleckými školami.

Kam směřujeme
Společnými silami směřujeme ke změně k lepšímu regionálnímu školství. Záleží nám nejen na kvalitě vzdělávání našich dětí, ale i na prostředí, ve kterém se vzdělávají a možnostech jejich dalšího rozvoje.

 

logo EU OP VV - MŠMT