O projektu

MAP ORP KYJOV - VZDĚLÁVÁNÍ V POHYBU II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011000

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je komunitně nastavený a zavedený udržitelný systém komunikace a spolupráce mezi všemi aktéry ve vzdělávání (se zvláštním zřetelem k pedagogům) tak, aby byli schopni cíleně, kvalifikovaně, efektivně a pozitivně ovlivnit kvalitu vzdělávání pro děti a žáky.

Projektem MAP ORP KYJOV - VZDĚLÁVÁNÍ V POHYBU II. měníme regionální školství na území 43 obcí kolem královského města Kyjova. Spolupracujeme se všemi základními, mateřskými a čtyřmi uměleckými školami.

Kam směřujeme
Společnými silami směřujeme ke změně k lepšímu regionálnímu školství. Záleží nám nejen na kvalitě vzdělávání našich dětí, ale i na prostředí, ve kterém se vzdělávají a možnostech jejich dalšího rozvoje.

Na základě rozsáhlého šetření se v projektu prioritně zabýváme těmito oblastmi: Technické školky, Veletrh středních škol, Balintovské skupiny, Vaříme z regionálních surovin, Velké malotřídky a další.

Klíčové aktivity (nastaveny na základě rozsáhlého šetření)
KA1 Řízení projektu
KA2 Rozvoj a aktualizace MAP
KA2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
KA2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu
KA2.3 Pracovní skupina pro financování
KA2.4 Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
KA2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
KA2.7 Podpora škol v plánování
KA2.8 Místní akční plán
KA2.12 Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru
KA2.13 Podpora znalostních kapacit - workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání
KA2.14 Podpora znalostní kapacity - workshopy s rodiči
KA3.1 Monitoring a evaluace MAP
KA3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv
KA4.1 WEB 
KA4.2 Konference žákovských parlamentů
KA4.3 Technické dílny
KA4.4 Balintovské skupiny
KA4.5 Třídnické hodiny
KA4.6 Vaříme z regionálních surovin
KA4.7 Pravidelné setkávání vedoucích pracovníků škol
KA4.8 Veletrh středních škol a zájmového vzdělávání na Kyjovsku
KA4.9 Velké malotřídky

logo EU OP VV - MŠMT