Péče o učitele

Na profesi učitele jsou kladeny vysoké nároky a zároveň její postavení ve společnosti je občas problematické. Od učitele se často očekává, že zvládne několik rolí najednou - učitel, rádce, pečovatel, člen rodiny, autorita apod. Permanentní tlak na dokonalý výkon ze strany ředitele, rodičů i žáků může vyústit v přetížení, stres, vyčerpání, až tzv. vyhoření. Pro učitele tak může být těžké si udržet profesní kvality skrz nové metody učení a zároveň každodenní duševní pohodu a radost z práce s dětmi a mladými.

Naštěstí existuje spousta zdrojů, jak si udržovat psychohygienu, jak se dále pracovně vzdělávat a jak nevyhořet. Krom samostudia nad odbornou literaturou lze školám doporučit zavést pravidelné supervize, při nichž je možné efektivně a v bezpečném prostředí řešit aktuální situace, sdílet dobrou praxi, předcházet konfliktům apod.. Pro posílení týmového ducha na pracovišti a sebevědomí jednotlivých učitelů je možné uspořádat alespoň jednou ročně teambuilding. Ve školách je také obvykle školní psycholog, který by měl být k dispozici nejen žákům ale také učitelům. 

Tipy na literaturu:

Bártová, Z. Jak zvládnout stres za katedrou. Praha, 2011.

Hennig, C., Keller, G. Antistresový program pro učitele. Praha, 1996.

Janderková D.: Rozvoj učitele a péče o sebe, Praha, 2019

Pomocník pro organizaci času, poznámek, evidence známek, docházky: https://www.pedagogickydiar.com/