Zámek Milotice - vystřihovánka a pracovní listy

Pro ZŠ (popř. MŠ) regionu Kyjovského Slovácka k dispozici vystřihovánka Zámek Milotice - ZDARMA. Zájemci vypište přihlašovací formulář (do poznámky počet kusů) nebo nás kontaktujte e-mailem, telefonicky. Požadujeme pouze foto práce s dětmi s vystřihovánkou nebo pracovními listy.
Foto je pouze ilustrační - částečné.

Zámek Milotice - titulní strana   Zámek Milotice - ukázka

Školství prochází celou řadou proměn, neboť svět se žene mílovými kroky kupředu. Stěží dokážeme říci, jak bude vypadat za několik let...
Proč se naše ukázka věnuje právě rozvoji gramotností a tématu Milotice? Čtenářská, matematická a digitální gramotnost pokládá základ pro rozvoj schopností dětí a žáků obstát ve výzvách světa. Revize RVP je na „pořadu dne“.  Odborníci tvrdí, že nově formulované výstupy nebudou zaměřeny na memorování učiva, ale právě na rozvoj gramotností.
Současně se dostává do popředí "místně zakotvené učení" - učivo vztažené k místu bydliště.
Našim cílem je tedy předložit pár ukázek propojení tématu regionálního učení a gramotností. Budeme rádi, když tyto listy vytvořené jako inspirativní ukázky, přivedou pedagogy k tomu, že si budou vyrábět materiály vlastní, smysluplné, rozvíjející a prožitkové.

Věříme, že i s Vaší pomocí můžeme sdílet příklady dobré praxe a posunout tak vzdělávání našich dětí tím správným směrem.

Zdroje:
Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání:
OVU_Čtenářská gramotnost, Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro vzdělávání).
Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro vzdělávání) [online].
Copyright © [cit. 18. 5. 2021].
Dostupné z: https://gramotnosti.pro/ctenarskagramOVU

Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání:
OVU_Digitální gramotnost, Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro vzdělávání).
Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro vzdělávání) [online].
Copyright © [cit. 18. 5. 2021].
Dostupné z: https://gramotnosti.pro/digitalnigramOVU

Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání:
OVU_Matematická gramotnost, Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro vzdělávání).
Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro vzdělávání) [online].
Copyright © [cit. 18. 5. 2021].Dostupné z: https://gramotnosti.pro/matematickagramOVU

(Jovanka Rybová)

Realizační tým:
Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka ZŠ a MŠ Kyjov – Bohuslavice
Mgr. Hana Švandelková, učitelka 2. stupně ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Hovorany
Mgr. Jiří Novotný, učitel 2. stupně ZŠ T. G. Masaryka Šardice
Mgr. Miluše Habáňová, učitelka 2. stupně ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov

Pracovní listy Zámek Milotice:

Přihlašovací formulář